KAN vzw

Naam vereniging
Kunstacademie Niel v.z.w. , afgekort K.A.N.
Correspondentieadres:
Landbouwstraat 2, 2845 Niel
Telefoon: 03 844 70 59 (alleen bereikbaar tijdens de lessen)

E-mail: kunstacademieniel@gmail.com
Website: www.kan-vzw.be

Bankrekening: BE72 0682 1194 3916

Visie & missie

De KAN-vzw is een kleine kunstacademie in het centrum van Niel die tot doel heeft alle mensen uit de directe omgeving een kans te bieden om zich te ontwikkelen in vele facetten van beeldende kunst.
Dankzij de steun van het gemeentebestuur van Niel kan zij op een informele en aangename wijze verschillende disciplines aanbieden aan kinderen en volwassenen.

De docenten proberen in een vrije sfeer jongeren de smaak voor kunst en cultuur bij te brengen en ze in contact te laten komen met verschillende kunstvormen en -technieken. Zij hopen daarbij vooral belangstelling op te wekken voor kunst in al haar verscheidenheid.

Ook voor volwassenen is dit het belangrijkste doel. In de opleiding kan ieder individu zich bekwamen in zijn of haar specifieke interesse en specialiteit. Aan iedereen wordt de kans geboden om andere vormen en ideeŽn te leren ontdekken en deze te integreren.
Kunst voor en door iedereen.
Daarom worden er in de loop van het academiejaar bezoeken gepland aan verscheidene tentoonstellingen met als hoogtepunt een dagvullende cultuuruitstap.

Samen met de docenten wordt er gezocht naar een goede benadering van een onderwerp, naar het ontwikkelen van een idee evenals een eigen beeldtaal voor het werk, of het nu gaat om een schilderij, een tekening, een foto of een beeld, waarvoor de cursist zich engageert.

De docenten staan zelf dagelijks in het vak en geven hun kennis, visie en ambacht door met volle "goesting".
KAN-vzw is dan wel een kleine academie maar talent wordt er erkend en tot een hoger niveau getild.

contactpersonen

Artistieke leiding
Diego Joosten
diego.joosten@telenet.be
GSM: 0496 641 488

Voorzitter
Leentje Van Dooren
Leentje.Vandooren@skynet.be
GSM: 0478 28 42 36

Penningmeester
Michel Depaepe
depaepe.michel@telenet.be
GSM: 0484 628 355

Secretaris
Marleen Delalieu
marleen.delalieux@steragas.be
GSM: 0499 42 68 00

Materiaalmeester
Paul De Neys
GSM: 0474 39 48 82

Leerkrachten
zie pagina leerkrachten

Lokalen

Kunstacademie Niel, Landbouwstraat 2 te Niel
Lokaal “De Steenweg”, Boomsestraat tussen de nrs. 79 en 89, 2845 Niel

Doel en werking van de vereniging

De K.A.N. heeft tot doel: de kunstzinnige plastische creativiteit van de bevolking, voornamelijk van Niel, te verhogen. Zij doet dit door onderricht en vorming. Concreet gebeurt dit door het inrichten van diverse ateliers die geleid worden door gediplomeerde leerkrachten die zelf hoger kunstonderwijs hebben gevolgd.

Meer info

Kunstacademie Niel vzw
tel. 03 844 70 59 (énkel tijdens lesuren KAN)

Diégo Joosten (directeur)
diego.joosten@telenet.be
0496 64 14 88

Michel Depaepe (penningmeester)
depaepe.michel@telenet.be
0484 62 83 55

Ons directiecomité (dagelijkse leiding)

Diego Diégo Joosten (directeur)

RogerLeentje Vandooren (voorzitter)

John
Els Verelst (lid)

Patrice Patrice De Maeyer (artistiek begeleider)

Lawrence
Lawrence Verspeurt (lid)

Roger Michel Depaepe (penningmeester)

RogerMarleen Delalieux


RogerKristel Vercammen

RogerJules Deranter

Onze materiaalmeester

PaulDN
Paul De Neys
(materiaalmeester)