Welkom op de site van KAN vzw
Landbouwstraat 2, 2845 Niel
Telefoon: 03 844 70 59
E-mail: kunstacademieniel@gmail.com


KAN moet kunnen @ CC De Steiger

Tentoonstelling van 3 tot 25 maart in CC De steiger te Boom
Gemeentehuis, zaal Robert Lombaerts, Antwerpsestraat 44 Boom

Opening 2 maart 2018 om 20 uur
Inleiding: Inge De Ridder - Schepen van Cultuur Boom
Toelichting: Leentje Van Dooren - Voorzitter KAN vzw
Diego Joosten - Artistieke leiding KAN vzw
Opening: Jeroen Baert - Burgemeester Boom

 

CC De Steiger

Deelnemers

Paul Caers
Kit-Yim Cheng
Marleen Delalieux
Michel Depaepe
Patrice De Maeyer
Fons De Meyer
Paul De Neys
Tanja De Prins
Jules De Ranter
Freddy De Vierman
Axel Diels
Ulla Grodzka
Tanja Hellemans
Paul Horemans
Charlotte Huybrechts
Quinten Ingelaere
Diego Joosten
Zjos Meyvis
Yentl  Noppen
Tom Plasschaert
Nena Shaw
Jelle Spruyt
Jesse Tomballe
Roger Van den Broeck
Etienne Van Rooy
Veroniek Van Samang
Maarten Vansina
Karel Verbeeck
Roger Verbruggen
Kristel Vercammen
Merel Verschaere
Els Verelst
Lawrence Verspeurt
Theo Van De Velde

Weekdagen: openingsuren gemeentehuis
Weekend: zaterdag van 13.OO tot 17.00
zondag 25 maart finissage van 13.00 tot 17.00

Wijzigingen in het lerarencorps

Na haar verhuis naar St.-Niklaas werden de verplaatsingen ook te zwaar voor Yentl Noppen. Vanaf begin januari 2018 wordt ze vervangen door Paul Horemans. Wij danken Yentl voor haar inzet en wensen ze nog een fijne carrière toe.

KAN zoekt MODEL voor PORTRET

we zoeken naar jaarlijkse gewoonte ook mensen voor portret van Januari tot krokusvakantie, neem contact kunstacademieniel@gmail.com

Wijzigingen bij het lerarencorps

Wegens drukke beroepsbezigheden hebben twee leraren ons meegedeeld dat ze hun opdracht bij de KAN beëindigen:
- Kit-Yim Cheng verlaat het atelier 'Kunst en project' en wordt vervangen door Nema Chaw.
- Axel Diels stopt met fotografische technieken en wordt vanaf 18 december vervangen door Tanja De Prins.
Wij verwelkomen de nieuwe leraren en wensen ze een succesvolle carrière bij de KAN. Wij danken ook Axel en Kit-Yim voor hun geapprecieerde prestaties bij onze vzw.

CULTUURUITSTAP 'Het Vlot' in Oostende

3 februari 2018 om 08.00 uur vertrek aan KAN
meer info zie website www.hetvlot-oostende.be

Onze jaarlijkse cultuuruitstap is dit jaar al op zaterdag 3 februari 2018. Om 8:00 uur vertrekken we met de autobus naar Oostende waar we de tentoonstelling 'Het Vlot' bezoeken die op zowat 11 verschillende locaties wordt gehouden.
Kunstenaar Jan Fabre is curator van de tentoonstelling samen met Joanna De Vos. Onder de geëxposeerde werken zijn er van Théodore Géricault, Michael Borremans, Luc Tuymans, Steve McQueen, Mike Figgis,...

Uiteraard blijft er ook tijd over om de stad Oostende te bezoeken.
We proberen terug te zijn in Niel tegen 19:30 uur.
Daarna kan wie wil nog iets eten bij de Chinees.

De prijs is 30 euro voor leerlingen van de KAN, anderen betalen 40 euro per persoon (inbegrepen het toegangsticket voor de tentoonstelling).

Inschrijven is verplicht:
kunstacademieniel@gmail.com
of 'ad valvas' in de KAN.

UITSTAP MUHKA - Joseph Beuys -

Excursie naar de tentoonstelling Joseph Beuys - Groeten van de Euraziaat -
13 januari 2018 om 13.00 uur vertrek aan KAN
meer info zie website muhka.beJoseph Beuys was in de jaren zestig en zeventig actief in Antwerpen via zijn connectie met de Wide Wide Space Gallery, voor wie hij een belangrijke referentie was. In de tentoonstelling wordt Beuys in de eerste plaats beschouwd als een kunstenaar die niet alleen actief was in Antwerpen (waar hij andere sleutelfiguren uit de naoorlogse avant-garde ontmoette, zoals Marcel Broodthaers en Panamarenko), maar ook in België een sterke invloed had, en vaak op wijzen die grotendeels vergeten zijn.
Joseph Beuys - Groeten van de Euraziaat - toont veel belangrijke werken van Beuys, waaronder een aantal installaties die verband houden met belangrijke acties, waaronder Eurasienstab (Eurazische Staf) (1968), en Honigpumpe am Arbeitsplatz (Honingpomp in de Werkplaats) (1977) dat hij activeerde tijdens Documenta 6 in 1977 en zijn idee van 'sociaal beeldhouwwerk' illustreert.
De tentoonstelling belicht ook de lang vergeten activiteiten van de Antwerp Free International University, die door Beuys en lokale kunstenaars in de vroege jaren tachtig werd opgericht. Het is de eerste grote tentoonstelling van werken van Joseph Beuys in België sinds de jaren tachtig.

We vertrekken aan de KAN om 13:00 uur en rijden met eigen voertuigen. Wie wil kan rechtstreeks naar het MUKHA rijden waar we afspreken om 13:30 uur. Toegangsprijs voor de tentoonstelling is 5 euro als we erin slagen met ten minsten 10 personen deze tentoonstelling te bezoeken.
Ook hier vragen we om in te schrijven op kunstacademieniel@gmail.com of 'ad valvas' in de KAN.

Cursus kunstgeschiedenis

Cursus kunstgeschiedenis - herfsttij van het Habsburgse Wenen
Dit jaar is onze lesgever opnieuw historicus en kenner van de kunstgeschiedenis Steven Suykens.

Lesdata: donderdag 11, 18 en 25 januari en 1 februari,
telkens van 19 tot 21:30 uur.

Het wegdeemsteren van het Habsburgse Wenen is een van de meest tot de verbeelding sprekende ontwikkelingen in het moderne Europa. We schenken aandacht aan de historische ontwikkeling van het Habsburgse rijk als veelvolkenstaat vanaf de 16-de eeuw. Dit beïnvloedt de stad Wenen grondig, wat onder meer zichtbaar werd in belangrijke barokke architectuur, maar ook in de bloei van het muziekleven vanaf de 18-de eeuw. In de 19-de eeuw gaat het rijk echter ten onder aan interne verdeeldheid. Enkel de keizer vertraagt de ontbinding van het imperium.
Toch kent Wenen in deze periode zijn belangrijkste bloeiperiode. Wenen moet daarom worden beschouwd als een van de plaatsen waar de moderniteit wordt geboren. Vooral dit gegeven zal uitgebreid worden besproken. De cursus wordt daarom een potpourri van geschiedenis, schone kunsten, architectuur, literatuur en muziek, maar de nadruk zal wel liggen op de schone kunsten en de architectuur. De sfeer in de stad, waaraan Wenen zijn herfstbloei dankt, zal doorheen de cursus worden geschetst. Meer dan een historisch of kunsthistorisch overzicht, wil de cursus u inzicht verlenen in de atmosfeer van het historische Wenen.

Kostprijs: 20 euro voor leerlingen van de KAN, 30 euro voor de anderen.
Inschrijven op kunstacademieniel@gmail.com of 'ad valvas' in de KAN.

25 jaar KAN VZW

Jaarmarkttentoonstelling 2017
Rotonde GBS - Ridder Berthoutlaan Niel
zaterdag en zondag van 13.00 tot 17.00 uur
maandag 10.00 tot 17.00 uur

Jaarmarkttentoonstelling

De Kunstacademie Niel vzw - de KAN - viert in het schooljaar 2017-2018 reeds haar 25ste verjaardag. We zijn verheugd dat de Nielse Cultuurraad ons de gelegenheid biedt om u een boeiende tentoonstelling aan te bieden ter gelegenheid van Niel Jaarmarkt op 4, 5 en 6 november 2017.

Het gemeentelijk kunstonderwijs bestaat in Niel meer dan 100 jaar. Sinds 1 september 1992 werd de Gemeentelijke Teken- en Schildersschool opgevolgd door de KAN vzw omwille van door de hogere overheid opgelegde leerlingennormen en verplichte inschrijvingsgelden. Recent werd de bestaande vzw omgevormd naar een gemeentelijke vzw.

De voorbije 25 jaar was de KAN vzw een succesverhaal, zowel wat betreft het aantal leerlingen als inzake de kwaliteit van het aangeboden kunstonderwijs. En natuurlijk willen we de volgende 25 jaar even succesvol blijven.

In de Kunstacademie Niel vzw kan je vanaf 6 -jarige leeftijd terecht om te leren tekenen en schilderen, Eerst in de leeftijdsgroep van het eerste en tweede leerjaar basisschool en nadien in de leeftijdsgroep van het derde tot en met het zesde leerjaar basisschool. We helpen kinderen bij het ontdekken van vormen en kleuren en leren hen werken vanuit hun eigen fantasie en belevingswereld. Onze jongeren vind je terug in de klas ' Kunst en Project' tot ze 18 zijn. Het is een creatief atelier met een algemene basisvorming waarin verschillende plastische technieken worden aangeleerd.

Voor de volwassenen zijn er de lessen tekenen en schilderen waar je op academische wijze leert omgaan met lijn, vorm, contrast, ritme, perspectief en compositie; fotografische technieken waar je naast de technische aspecten van fotografie, je vooral leert hoe onderwerpen in beeld kunnen gebracht worden; het 3 D atelier waar verschillende technieken worden aangeleerd om driedimensionaal te werken en de cursus modeltekenen naar levend model waar gefocust wordt op de observatie en de weergave van de menselijke figuur en anatomie.

Jaarlijks is er ook een lessenreeks kunstgeschiedenis voor alle geïnteresseerden en gaan we ook tekenen en schilderen op buitenlocaties. Voeg daarbij nog onze uitstappen naar interessante tentoonstellingen in binnen- en soms ook buitenland en je begrijpt waarom zovelen de weg naar onze Kunstacademie vinden.

In de overzichtstentoonstelling ter gelegenheid van Niel Jaarmarkt komen alle klassen aan bod zodat de bezoekers een ruime variëteit aan kunstwerken wacht waar ieder haar/zijn gading kan in vinden. Na de vernissage op vrijdag 3 november 2017 verwachten wij u op zaterdag 4 en zondag 5 november van 13u tot 17u. Op maandag 6 november 2017, Niel Jaarmarkt, is onze tentoonstelling geopend van 10u tot 17u. Breng ons zeker een bezoek en laat u aangenaam verrassen.

Leentje Van Dooren
voorzitter KAN vzw

UITSTAP - Museum DHondt Dhaenens

30 september 2017 om 12.30 uur vertrek aan KAN
meer info zie website museum Dhondt Dhaenens
Walther Vanbeselaere Verzamelaar voor de staat 1948-1973

MDD

OPEN DEURDAG - KAN 25 -

9 september 2017 van 13.00 tot 17.00
tentoonstellling ateliers en MODESHOW
Mogelijkheid tot inschrijven !

museumklok

INSCHRIJVEN 2017-2018

Wie ingeschreven is voor het jaar 2016-2017 en inwoners van de gemeente Niel kunnen vanaf 17 juni inschrijven voor het jaar 2017-2018. Dit kan op 17 juni tijdens het einde(school)jaarsfeestje of via kunstacademieniel@gmail.com.

Voor nieuwe leerlingen van buiten Niel wordt een wachtlijst aangelegd en vanaf 1 september worden de lege plaatsen ingevuld volgens de rangorde op de wachtlijst. Dus snel inschrijven is de boodschap.

Inschrijvingsdagen en kostprijs

zaterdag 2 september van 9:00 tot 12:00 uur,
woensdag 6 september van 19:00 tot 21:00 uur en
tijdens de opendeurdag, zaterdag 9 september van 9:00 tot 17:00 uur.

Kostprijs van de cursussen

Cursussen voor volwassenen:
- voor cursussen éénmaal per week: 100 euro voor inwoners van Niel en 120 euro voor de anderen
- Voor cursussen tweemaal per week: 140 euro voor inwoners van Niel en 160 euro voor de anderen
- Tweede inschrijving volwassene: 50 euro voor inwoners van Niel en 60 euro voor de anderen
Cursussen voor jongeren: 
80 euro voor inwoners van Niel en 90 euro voor de anderen

Modeltekenen: 
20 euro voor wie ingeschreven is bij de KAN en 80 euro voor anderen
Buitenklas (na Pasen):
Gratis voor lesvolgers en 30 euro voor anderen

Kunstgeschiedenis: 
20 euro voor wie ingeschreven is bij de KAN en 30 euro voor anderen

Betaling gebeurt bij voorkeur door storting op de rekening van de KAN:
BE72 0682 1194 3916. Vermeld je naam en cursuskeuze.

Inschrijvingsvoorwaarden
Het inschrijvingsgeld bevat geen cursusmateriaal. Een deel van het nodige materiaal kan in de school aangekocht worden een ander deel zal extern zelf moeten aangekocht worden – met deskundig advies van onze leerkrachten natuurlijk.

Cursusaanbod 2017-2018

Jeugd

- Voor kinderen uit 1-ste en 2-de leerjaar:
op woensdagnamiddag van 14:00 tot 16:00 uur
leraar: Merel Verschaeren

- Voor kinderen uit 3-de tot 6-de leerjaar (lokaal De Steenweg):
- Sessie op woensdagnamiddag van 14:00 tot 16:30 uur
leraar: Patrice De Maeyer
- Sessie op zaterdagmorgen van 10:00 tot 12:00 uur
leraar: Patrice De Maeyer

- Voor jongeren tussen 12 en 18:
op zaterdagmorgen van 9:00 tot 12:00 uur
leraar: Nena Shaw

Volwassenen

- Tekenen en schilderen
leraren: Nena Shaw, Paul Horemans en Diego Joosten
+ Cursus voor beginners: woensdagavond van 19:00 tot 21:00 uur en zaterdagmorgen van 09: 00 tot 12:00 uur
+ Cursus voor gevorderden: woensdagavond van 19:00 tot 21:00 uur en zaterdagmorgen van 09: 00 tot 12:00 uur
+ Modeltekenen: 12 sessies op donderdagavond (alleen voor gevorderden)
+ Buiten schilderen: op zaterdagmiddag na Pasen

- 3D - werken in drie dimensies: woensdagavond van 19:00 tot 21:30 uur
leraar Zjos Meyvis

-Fotografie: maandagavond van 19:00 tot 21:30 uur
leraar Tanja De Prins

Kunstgeschiedenis

4 sessies op donderdagavonden na Nieuwjaar

 

-------
Kijk ook eens naar onze pagina met tentoonstellingen
-------